ภาพจากกล้อง HD Camera Dahua กลางวันและกลางคืน

Dahua 8 HD Cam 2.0 MP Dahua กล้อง HD 8 ตัว 2.0MP พร้อมเครื่องบันทึก 4 ระบบ.. Product #: 8 HD Cam 2.0 MP Dahua Regular price: $23,800.00 $23,800.00

8 HD Cam 2.0 MP Dahua

Brand: Dahua
Product Code: 8 HD Cam 2.0 MP Dahua

Price: 23,800 บาท

ล้อง HD-CVI 8 ตัว 2.0 MP ภาพกลางคืนใส

 

Aeed back main 20160606091758

 

 

 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2019 01 26 23 09 56