ภาพจากกล้อง HD Camera Dahua กลางวันและกลางคืน

Dahua 16 HD Cam 2.0 MP Dahua กล้อง HD 16 ตัว 2.0MP พร้อมเครื่องบันทึก 4 ระบบ.. Product #: 16 HD Cam 2.0 MP Dahua Regular price: $42,800.00 $42,800.00

16 HD Cam 2.0 MP Dahua

Brand: Dahua
Product Code: 16 HD Cam 2.0 MP Dahua

Price: 42,800 บาท

กล้อง HD-CVI 16 ตัว 2.0 MP ภาพกลางคืนใส

 

Aeed back main 20160606091758

 

 

 

 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2019 01 26 23 10 35