ลักษณะการติดตั้งนับจำนวน

ลูกค้ามีความประสงค์จะติดตั้งตัวนับจำนวนต้องทำดังต่อไปนี้

1.Add line เราก่อนเพื่อจะได้ส่งรูปมาให้เราดูได้

Line ID : linkmaster

52891

 


2.ถ่ายรูปหน้างานสถานที่ ที่ต้องการติดตั้งมาให้เรา พร้อมกับวัดระยะห่างของจุดที่ต้องการจะวัดด้วย เช่น ประตูกว้าง 1 เมตร (1ก้าวเท้ายาวๆของผู้ใหญ่ประมาณ 1 เมตร) ฝ้าเพดานสูง 8 เมตร 

  ดูรูปตัวอย่างที่ต้องการด้านล่าง ถ่ายให้เห็นเพดานด้านบน,พื้นด้านล่าง และต้องเห็นกรอบประตู 

003

 

   ซึ่งวีธีการนับของเรา เป็นการใช้การประมวลผมจากรูป (Image Processor) ซึ่งสามารถนับได้หลายทิศทาง และหลายคนพร้อมๆกัน(ได้70คนณช่วงเวลาเดียวกัน ในกรอบสี่เหลี่ยม)

001

 

 

3.หากในที่เดียวกันมีหลายทางเข้าออก และลูกค้าต้องการนับหลายทางเข้าออก ต้องถ่ายรูปทุกจุดบริเวณที่ต้องการนับแล้วส่งมาให้เรา เพื่อจะได้ประเมิณว่าการใช้งานจริงจะมีอะไรเป็นอุปสรรคทำให้การนับมีความผิดพลาด หรือการส่งข้อมูลไม่ราบรื่น

 

4.ตรวจสอบว่าตำแหน่งที่ต้องการให้เราติดตั้ง มี wifi ที่ปล่อยสัญญาณ Interent ออกมาหรือไม่ ถ้าไม่มีwifi อุปกรณ์สามารถเข้า Router-Modem ได้ โดยผ่านสาย LAN และขอทราบรหัสในการเข้าตั้งค้า router ด้วย

 

5.ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ในการนับเราจะ ติดตั้งบนฝ้าเพดานโดยการใช้ กล้องในการนับ 

002

004

 

6.ทั้งนี้เราสามารถดวัดศักยภาพของทำเลที่ตั้งของเราได้ด้วย โดยสามารถวัดศักยาภาพของคนที่เดินผ่านหน้าร้านว่ามีมากแค่ไหน เมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆ หรือ วัดคนที่เดินเข้ามาในร้าน เทียบกับคนที่เดินผ่านหน้าร้าน เทียบกับยอดขายที่เกิดขึ้น

 

7.ค่าที่ตรวจนับได้จะถูกนำไปเก็บไว้ที่ could server เพื่อประมวลผล 

01

ดูตัวอย่าง Report ที่ได้