ตัวอย่างหน้าตาการใช้งาน Software การนับจำนวนคน

     ลูกค้าที่ต้องการใช้งาน ดูข้อมูลค่าสถิติต่างๆ จะสามารถเข้าดูผ่าน browser ผ่านทาง chrome/IE ฯลฯ โดยลักษณะการทำงานจะผ่านทาง could server โดยจะต้องกรอก user ของตัวเองลงไป

     ซึ่งจะสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง โดยสามารถใส่เงื่อนไข-ขอบเขตในการแสดงข้อมูลในการแสดงผลได้ เช่นต้องการให้แสดงผลเฉพาะ คนที่เดินผ่านประตูหน้า เวลา 10.00-22.00 โดยแสดงเฉพาะเดือน สิงหา 2558- เมษา 2559 ก็ได้ โดยจะแสดงผมเป็นกราฟพร้อมตารางซึ่งสามารถ Export ออกไปเป็น ไฟล์ Excel ได้ด้วยตัวลูกค้าเองผ่านทางหน้า Web

 

 

     ทั้งนี้ระบบ จะแจ้งเตือน เมื่ออุปกรณ์ในการนับจำนวนมีความผิดปกติเกิดขึ้น โดยลูกค้าสามารถรู้ได้จากหน้ารายงานระบบว่าระบบของท่านมีกี่ตัว ตัวไหนทำงาน ตัวไหนผิดปกติ ทำให้สามารถเรียกเราเข้าไปตรวจสอบได้ทันท่วงที

 

*ข้อมูลที่แสดงด้านล่างนี้เป็นข้อมูลที่สมมุติขึ้นมา ไม่ใช่ข้อมูลจริง

 

02

01