การเปลี่ยนชื่อกล้อง

การเปลี่ยนชื่อกล้องเพื่อให้สะดวกเวลา ใช้งานบนมือถือ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกภาพสดหรือการเรียกภาพย้อนหลัง

Edit camera Name