การใช้งานหน้าเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด [AVTech]

     มีลูกค้ากลายรายต้องการดูภาพว่ากล้องวงจรปิดที่ AVTech ที่เราขายให้ใช้งานอย่างไร เราเลยทำเป็นวีดีโอให้ดูครับ

การใช้งานกล้องวงจรปิด

1.ดูภาพสด

2.ดูภาพย้อนหลัง

3.back up ข้อมูลใส่ Thumb drive