การใช้งาน โปรแกรมดูกล้องวงจรปิดบนคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรม video viewer [AVTech]

     ลูกค้าบางท่านต้องการดูกล้องวงจรปิดที่บ้านจากที่ทำงานตลอดเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์ (กลัวว่าดูผ่าน มือถือแบตนะหมดไว)

สามารถทำได้โดยผ่าน Program ที่ชื่อว่า video Viewer ครับ

หากลูกค้าที่ได้ติดตั้งกับเราทำตามวิธีนี้ได้เลยครับ

ก่อนอื่น Download โปรแกมที่นี่ เพื่อติดตั้ง

Video Viewer สำหรับ windows

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เดสท๊อปจะมี ไอ-คอน รูปตา ดังรูป


หน้าต่างด้านที่มี Anytime&Anywhere ปกติจะมีภาพ / หน้าต่างด้านขวาติดตั้งใหม่จะยังว่างอยู่