งานปรับปรุงห้องประชุมใหญ่คณะ เวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล งบประมาณ

    งานนี้ทำระบบไฟฟ้า, ระบบแสงสว่าง, ระบบภาพและเสียง (Bose), ระบบเครือข่าย, LED WallZ (Dahua) 3x6 เมตร, CCTV วงจรปิด, ระบบไฟเวที, รื้อห้องน้ำทำให้, สุขภัณฑ์, ปูกระเบื้องยาง, ผนังและฝ้าวัสดุซับเสียง อคูสติก, ปูพื้นแกรนิตโต้,ทำฝ้าเพดาน, แก้ไขน้ำรั่วจากหลังคาดาดฟ้า งานนี้ตามสัญญาต้องทำให้เสร็จ ไมเกิน 6 เดือน ซึ่งเราให้เสร็จได้ภายใน 5 เดือนครึ่ง ลูกค้าชมว่างานดี และเป็นผู้รับเหมารายแรกที่ทำเสร็จได้ภายในเวลาที่กำหนด149442 0

ภาพก่อนลงมือทำ

2023 02 17 13.19.26

2023 02 17 13.38.14

เริ่มลงมือทำงาน

108493 0108497 0

119165 0130225 0

 

119409 0

 

เริ่มติดตั้ง LED Wall ขนาด 18 ตารางเมตร

129830 0

130216 0

130215 0130218 0

130234 0

S 87080963 0

ถ่ายภาพร่วมกับประธานโครงการปรับปรุงห้องประชุมพร้อมกับเจ้าหน้าที่S 87080965 0

 

 

S 10395728 0S 10395722 0

S 10395718 0

S 10395717 0

S 10395716 0

139320 0

S 10395714 0

132472 0113939 0

139323

 

ความตั้งใจอาจารย์ตอนแรก ตั้งใจจะทำเป็นห้องเรียนสำหรับนักศึกษา แต่ทำไปทำมางานออกมาสวย อาจารย์ เลยเปลี่ยนใจ ขอเป็นห้องประชุมใหญ่ของอาจารย์แทน