งานติดตั้งกล้องใหม่ 58 ตัว ระบบ IP ติดตั้งร่วมกับ ระบบเดิม

งานติดตั้งกล้อง IP 4 MP ร่วมกับระบบ IP ที่มีอยู่เดิม 100 กว่าตัว งานนี้ใช้เวลานานเพราะต้องรื่อของเก่าระบบ Analog ออกด้วย ใช้เวลาทำงานประมาณ 2 อาทิตย์

149097 0149099 0149104 0

 

149107 0

149401 0

149402 0149404 0149440 0149441 0149442 0