ติดกล้องในลิฟท์คอนโด สูง 34 ชั้น

     งานติดตั้งกล้องในลิฟท์ สูง 34 ชั้น ของเดิมเป็น Analog ที่โครงการให้มา ของเดิม ใช้งานมา 10 ปีแล้ว สายสัญญาณเริ่มมีการชำรุด มีลิฟท์ทั้งหมด 4 ตัว กล้องดับไป 1 ตัว (ตัวที่เหลือภาพลายๆ )

     ต้องเข้าใจก่อนว่าของเดิมเป็นระบบ Analog เดินสายไปกับสายแพของลิฟท์ ใช้งานไปนานๆ มันจะขาดใน (ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ตามอายุการใช้งาน) 
13

12ลูกค้าต้องการให้แก้ไขให้ใช้งานได้ เราเสนอเปลี่ยใหม่ทั้งกล้อง และระบบ ให้เป็นระบบ Digital โดยไม่ต้องเดินสาย

โดยประโยชน์ที่ได้จากระบบใหม่ที่ทำคือ

1. ภาพที่ได้มีความคมชัดชึ้น เพราะเปลี่ยนจาก Digital เป็น IP
2. สามารถติดตั้งได้รวดเร็วกว่าระบบเดินสายมาก (เร็วกว่า10เท่า)
3. ลดความเสี่ยงของผู้ติดตั้งและผู้ซ่อมบำรุงโดยไม่จำเป็น เพราะไม่ต้องขึ้นไปทำที่หัวลิฟท์อีกแล้ว 
4. อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า เพราะจะไม่เจอะเรื่องสายขาดอีก

ข้อเสีย
1. ผู้ติดตั้งต้องมีความเข้าใจในระบบเครือข่าย


แม้ว่าระบบ ไร้สายค่าอุปกรณ์ จะแพงกว่า แต่ ค่าแรงจำถูกกว่าระบบเดินสายมาก


งานนี้เราเดินสายต่างๆ (สำหรับต่ออุปกรณ์ไร้สายไปรอ) ใช้เวลาติดตั้งเพียง 2 วันก็แล้วเสร็จ ซึ่งหยุดลิฟท์ เพียงตัวละ ครึ่งชั่วโมงก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ (ไม่กระทบการใช้งานของลูกบ้านผู้อยู่อาศัยมากนัก)

0102

03

04

05
0102 0910