งานย้ายตู้ Rack CCTV/Network Siam square

ลูกค้าตกแต่งร้านใหม่ ทำให้ต้องมีการย้ายตู้ ประกอบกับตู้เดิมทำโดยช่างไฟ ไม่เข้าใจระบบงานสื่อสาร ทำให้งานที่ออกมาไม่เรียบร้อย ลูกค้าต้องการให้รื้อตู้ทำใหม่ให้เรียบร้อย งานนทำสองวันครับ ยากที่ต้องไล่สาย และ Mark สายใหม่

IMG 4942

74770

ทำไปพร้อม กับช่างฝ้า

IMG 4947

 

74774

74777

เริ่มไล่หายสายเพื่อ Mark สาย ว่าสายอะไรไปที่ไหน

2022 12 29 12.06.42

74893

งานเสร็จเรียบร้อยส่งมอบได้

74895

74881