งานจัดตู้สื่อสาร 42U 2ตู้ (จัดตู้ Rack) นิคมอุตสาหกรรม ชลบุรี (มหาชน)

 

ลูกค้าต้องการให้จัดตู้สื่่อสาร 2 ตู้

ลูกค้าทำเองได้ แต่ลูกค้าทำไม่ไหว เคยทำแล้วเหนื่อย ทำไม่ไหวเลยให้เราทำให้

เราทำ 5คน ใช้เวลา 2 วัน (วันละ 14 ชั่วโมง)

IMG 4978IMG 4983

 

 

ก่อนจะรื้อสายต้องการมาร์กสายก่อน ว่าสายไหนเป็นสายไหน ต่อกับอะไร วิ่งไปที่ไหน เสียบช่องอะไร Switch ตัวไหน ต่อ POE หรือไม่ ด้วยการติด สติ๊กเกอร์สาย LAN พร้อม Label ลงไปทุกเส้น สายเส้นไหนไม่ได้ใช้ถอดออกให้หมด

IMG 4982

IMG 4986

 

IMG 4989IMG 4999

IMG 5003

 

7311173114

73108