งานติดตั้ง กล้อง IP 216 ตัว ความละเอียด 4-6 MP โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้ามหาชน จ.ะยอง (งบ ประมาณ 5.3 ล้านบาท)

 งานติดตั้งกล้อง วงจรปิด จำนวน 216 ตัวทั่วโรงงาน ชนาด20 ไร่ งบประมาณ 5.3 ล้านบาท 
เครื่องบันทึก จำนวน 19 ตัว (ดึงภาพไปดูแยกแต่ละจุด เฉพาะกล้องที่สนใจ เช่นป้อมยาม ฝ่ายผลิต ฝ่าย HR) โดยเป็นงานเดินสายใยแก้วนำแสงแยกเป็น Zone เพื่อดึงกล้องมาเชื่อมต่อตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด เพื่อลดต้นทุนการเดินสาย
ท่อที่ใช้เป็นท่อ EMT และ IMC ทั้งหมด

ก่อนหน้าลูกค้ามีปัญหาคือ
1.กล้องที่ติดเอาไว้เป็นระบบ HD แยก หน่วยงานใครหน่วยงานมัน จากการติดตั้งหลายเจ้า ทำให้เอามาแสดงผมรวมกันไม่ได้
2.เวลาตามช่างเก่าแล้วไม่เข้ามาทำงานแก้ไขให้
3.ตามใครมาซ่อมก็ ไม่มีช่างอยากมา เพราะไม่มีแบบ ไม่รู้ว่าเดินสาย อะไรเอาไว้แบบไหน ต่อระบบเอาไว้ยังไง (ช่างไม่ยอมซ่อม)
4.กล้องมีปัญหาบ่อย เพราะว่าเดินไปไฟฟ้า 220V พื้นที่ระยองฟ้าผ่าบ่อย service เยอะ
5.กล้องมีหลายยี่ห้อ เวลาดูภาพ Online แล้วมันไม่ต่อเนื่อง ต้องเข้า App หลาย app มาเกินไป

งานนี้ใช้เวลาในการติดตั้งทั้งหมด 2 เดือน  มาดูงานติดตั้งกันเลยครับ

328882781.jpg

32934.jpg

2781 33018.jpg

33018  33018

3301833118.jpg

33018  33018

3301833018

33018 33018

33018 33018

33018 33018

3301833018 

3301834120.jpg

33018 33018

33018 33018

33018  33018  

3301833018

3301833018

34132.jpg33018

3301833018

3301833018

33018  33018

3301833018

 33018 33018

33018 33018

 33018 33018

3301833018

33018 33018

3301833018

 33018 33018

33018 33018

LINE_ALBUM_61164-ระยอง_211106_8.jpg33018

3301833018

33018  33018

3301833018

 3301833018

33018 33018

33018 33018

3301833018

3301833018

33018 33018

33018 33018

33018 33018

3301833018

 3301839000.jpg

33018 33018 

งานตู้ Rack ห้อง Control room เสร็จ

33018

3301833018

33018  43115.jpg

 33018

33018