งานติดตั้งกล้องวงจรปิด IP Cam วัดนิเวศธรรมประวัติ (พระราชวังบางปะอิน อยุธยา)

     วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิกเลียนแบบโบสถ์คริสต์

 

16204008849741620482321069

1620482321066

1620482321068 Copy(1)2976

 

     พระอุโบสถของวัดนั้นสร้างเลียนแบบโบสถ์คริสต์ โดยภายในประดิษฐาน "พระพุทธนฤมลธรรโมภาส" เป็นพระประธาน โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการทรงออกแบบ โดยลักษณะที่ผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยม และศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน ซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชน นอกจากนี้ บริเวณฐานชุกชีก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนแบบโบสถ์ และฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าของพระประธานนั้น เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ที่ประดับด้วยกระจกสี

sam

 

     งานรอบบนี้ เป็นงานครั้งที่สอง หลังจากงานแรก ทำที่ลานจอดรถและกระเช้าข้ามฟากของทางวัดเมื่อสองปีที่แล้ว แล้วระบบ ทำงานได้ราบรื่น หลวงพ่อจำต้องการให้ทำ ในส่วนของภายในโบสถ์ พิพิทธภัณฑ์ ต้นโพธิ์ และซุ้มของล้นเกล้ารัชกาลที่5ด้วย

 

     ซึ่งงานนี้เป็นเฟลที่ 1 เดินสายด้วยสายใยแก้วนำแสงทั้งโครงการ โดยใช้กล้อง IP Camera 8 ล้าน Pixel ทั้งโครงการ (ไม่สามารถแจ้งจำนวนให้ทราบได้) โดยงานนี้ผู้รับเหมาติดตั้งกล้องจะต้องมีนักโบราณคดีควบคุมดูแลงานติดตั้งโบราณสถานด้วย และต้องให้กรมศิลปากรตรวจสอบการส่งมอบงานติดตั้งอีกครั้งด้วย

     ของเดิมใช้มานานมากแล้ว เดินด้วยสาย RG6 ร้อยไปใต้พื้นดินทำให้ใช้งานได้ไม่นาน ก็เกิดความชื้น หลวงพ่อเลยต้องการให้เปลี่ยนใหม่/รื้อออก (ปริมาณสายที่ต้องรื้อออก เท่าต้นขาผู้ชาย) ให้สภาพพร้อมใช้งาน

 

     บางช่วงแม้จะระยะสั้นที่สามารรถใช้สาย UTP, LAN ได้(ไม่เกิน 100 เมตร) แต่ก็จะต้องเลือกใช้สายใยแก้วนำแสง เพราะว่าสายใยแก้วนำแสง มีสายที่สามารถทนต่อความชื้นได้เป็นอย่างดี ทำให้สายสามารถใช้ได้นาน (สาย LAN ไม่มีสายแบบฝังดิน)

 

ดูภาพงานติดตั้งกันครับ

 

 

2163621637

 

 

2165421655

 

16204008849781620400972857

 

16204010800811620401080082

162040112288621645

 

2163421635

 

1620482321071 Copy(1)

 

1620482321072 Copy(1)1620482321074

1620482321075 Copy(1)1620482499987

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้หน้าพระอุโบสถ ซึ่งอยู่ด้านหลังของเรือนที่เรากำลังติดกล้องนี้

2163821641

21643

2164821651

 

216521620400762798 Copy(1)

16204007627991620400814760

16204008147591620400884975

16204007627961620482321067 Copy(1)

23120 copy23125 copy23126 copy23128 copy