งานแจ้งเตือนสถานะระบบต่างๆ ล้มเหลว-ปกติ ผ่านทาง Line

ทำระบบแจ้งเตือนผ่าน Line

ปัญหาคือ น้ำดี เพื่อส่งไปใช้ใน Villa ไม่พอใช้ เพราะมีคนไปดับเบรกเกอร์ปั๊ม

ด้วยระบบงานประปาของลูกค้ามีการแจ้งเตือนผ่านหน้าตู้ควบคุมอยู่แล้วเมื่อระดับน้ำต่ำ แต่ห้องตู้ควบคุมไม่มีคนอยู่ไม่ได้ยินเสียง/ไม่เห็นไฟที่แจ้ง ลูกค้าเลยต้องการทราบว่า เค้าจะแก้ไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไร 

R02

เราแก้ปัญหาด้วย การใส่ Board iOT เข้าไปต่อพ่วงกับระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว ให้แจ้งเตือนผ่าน LINE  

R01 R02

ออกแบบระบบและประกอบตู้  พร้อมเขียนคำสั่ง ให้ตอบโจทย์ลูกค้า พร้อมใส่ Timer ทำสดหน้างาน (คิดตรงนั้น ทำตรงนั้นเลย)

 R02

ประกอบตู้ในสถานที่ใช้งานจริง

R01

R01 

ตู้มีสองใบ ใบนึงของระบบน้ำ อีกใบนึงเป็นของระบบน้ำ แยกกันเพราะอยู่คนละที่

IMG 20210121 150907R02

ลักษณะการใช้งานจริง จะแจ้งเตือนเข้าไปใน Line Group ที่มีอยู่แล้วได้ และสามารถพูดคุยกันได้ตามปกติที่ใช้ๆกัน ทำให้คนในกรุ๊ป ทราบเรื่องพร้อมๆกันทั้งหมด (รับผิดชอบงานร่วมกัน)

R01