ชลบุรี - งานกล้องวงจรปิด 64 ตัว พร้อมงานระบบเดินสาย Fiber Optic

งานร้านอาหารญี่ปุ่น งานอาคาร 5 ชั้น และงาน Showroom 8ห้อง ติดตั้ดกล้องทั้งหมดโดยดึงมาแสดงผลที่เดียวกัน งานนี้ ติดกลอ้ง 64 ตัว , งานเดินสายไฟเบอร์พรอ้มตั้งตู้ 10 จุด งานติดตั้ง Access point  10 ตัว งานติด LAN outlet สำหรับ คอมพิวเตอร์

01001

 

 ก่อนเริ่มงานก็คุยแบบกับลูกค้าให้จบก่อน

 

0101

ลูกค้า PO มาช้า งานภายในเกือบเรียบร้อยหมดแล้ว เราจึกต้องทำแบบไม่ให้มีฝุ่น ซึ่งทำให้งานเดินหน้าช้ามาก และค่าใช้จ่ายสูง

0101

0101

0101

0101

เดินท่อเหล็ก ก็ล้อไปกับแนวเดิมที่งานไฟฟ้าเปิดทางเอาไว้ จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อย

01

0101

0101

0101

ทำงานไปดูดฝุ่นไปด้วย

01

0101

0101

ร้อยสายFiber Optic ในอาคารแบบ Point to point ไปตามรางสื่อสาร

0101

01

01

เดินท่อสำหรับกล้อง CCTV ภายนอกอาคารก่อนทำสีท่อ

0101

01

01

เริ่มเข้าหัวใยแก้วนำแสง ตามห้อง Showroo ต่างๆ เพื่อกระจายสัญญาณ internet สำหรับลูกค้า

0101

0101

ลูกค้าเข้ามาตรวจงานเป็นระยะๆ

0101

ตู้ที่ติดตั้งสำหรับทำงารพักสาย และดึง core fiber ไปใช้

0101

0101

0101

ขุดดินสำหรับวางแนวท่อสำหรับร้อยสายกล้อง

01

ก่อนไฟฟ้าที่ดึงไปจ่ายตู้ ไหน เราจะ mark เอาไว้ วันหน้าจะได้ service ง่าย

01

ตู้และจอติดตั้งที่ห้อง control ใกล้ห้องไฟฟ้า

0101

0101

ลูกค้าเข้ามาตรวจสอบ Accesspoint ที่ติดตั้ง

01

Accesspoint กระจายสัญญาณ Internet

0101

เริ่มติดกล้องบางส่วน

0101

ปรับมุมภาพของกล้อง CCTV

01

OTDR เพื่อเอา ผล Test ให้ลูกค้า

01

เดินกล้องใน Lift

01

ภาพมา 63 ตัวครบแล้ว

0101

ตัวอย่างภาพที่ได้

01

01

01