งานย้ายเครื่องบันทึก HD ด้วยสาย Fiber Optic

ลูกค้าต้องการย้ายตำแหน่งที่ตั้งเครื่องบันทึก จากป้อมยาม เข้าไปในห้องนิติบุคคล ระยะทางกว่า 300 เมตร มีกล้องทั้งหมด 4 ตัว เราจึงเลือกใช้สายใยแก้วนำแสง  และอุปกรณ์แปลงสัญญาณ จากระบบ HD เป็นสาย Fiber Optic ทำให้ทำงานเสร็จได้อย่างรวดเร็ว, ไม่มีคลื่นรบกวน ทำให้ภาพคมชัดสดใส, และสายไม่ระโยงระยางเกะกะสายตา

งานนี้ทำวันเดียวก็เสร็จเรียบร้อย

Bigบางแค​30463 200430 0005Bigบางแค​30463 200430 0006

Bigบางแค​30463 200430 0007Bigบางแค​30463 200430 0008

Bigบางแค​30463 200430 0012

Bigบางแค​30463 200430 0013Bigบางแค​30463 200430 0014

Bigบางแค​30463 200430 0015Bigบางแค​30463 200430 0016

Bigบางแค​30463 200430 0011

Bigบางแค​30463 200430 0017Bigบางแค​30463 200430 0018

Bigบางแค​30463 200430 0019Bigบางแค​30463 200430 0020

Bigบางแค​30463 200430 0003Bigบางแค​30463 200430 0004

Bigบางแค​30463 200430 0002

Bigบางแค​30463 200430 0001