งานด่วน ติดกล้องให้ ร.พ.เวชศาสตร์เขตร้อน ดูผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Corona Virus

งานด่วน ติดกล้อง HD วิ่งบนสาย ใยแก้วนำแสง เพราะว่าระยะทางไกล ประมาณ 900 เมตร พร้อมทั้งดึงกล้องเก่า ที่ดับไปดึงไปแสดงภาพด้วย ด้วยทางคณะมีบริการตรวจหาเชื้อ โควิท ซึ่งจุดที่ Setup ให้เป็นหน่วยคัดกรองนี้ตั้งขึ้นมาชั่วคราวนอกอาคารซึ่งตำแหน่งนี้ไม่มีกล้องอยู่ เพื่อความปลอดภัยทางโรงพยาบาลจึงจัดให้มีการติดตั้งกล้องด่วนขึ้นมา และให้เราซ่อมกล้องที่อยุ่ใต้ดินด้วน เพราะว่าสายต้องไปทางเดียวกัน

 

งานนี้ช่างก็เกร็ง เพราะว่าใกล้เชื่อโรค แต่ก็ปฏิบัติตัวตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัด

IMG 20200425 110358

งานดัดท่อเหล็ก EMT

IMG 20200425 110834IMG 20200425 110951

IMG 20200425 11114624463 200424 0001

24463 200424 0004

เดินสายผ่านบ่อพัก ซึ่งมีน้ำเต็มบ่อพักทำให้ทำงานยาก

24463 200424 000824463 200424 0005

24463 200424 0006

สายเดิมขาดอยู่บนเสาไฟฟ้า ทำให้ต้องไปควานหาว่าเป็นสายเส้นไหน

27463 200524 0010

25463 200524 000325463 200524 0004

ท่อเหล็ก EMT เดินตาม Speec ของคณะ

25463 200524 000625463 200524 0008

 

27463 200524 000625463 200524 0001

ตู้เก็บอุปกรณ์แปลงสัญญาณ สาย Analog เป็นสัญญาณ ใยแก้นำแสง

27463 200524 0008

เอาเครื่องมือควานหาสายว่าสาย Fiber ที่เราต้องเดินร่วมยังใช้ได้อยู่ไหม

IMG 20200414 103828

ภาพกล้องที่เคยดับก็ติดเรียบร้อยผ่าน สาย Fiber

 

27463 200524 0001

ภาพหน้างานที่ได้

27463 200524 000327463 200524 0004