ติดตั้งกล้อง IP Camera ติดตั้งตามถนน ในนิคมอุตสาหกรรม

     เราได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้นิคมอตสาหกรรมปิ่นทอง ที่ชลบุรี จำนวน 72 ตัว 

letter

     วิธีการคัดเลือกคือการยื่นซองประมูลราคาทั้ง 3 โครงการในคราวเดียว โดยลูกค้าได้ระบุเจาะจงว่าต้องการยี่ห้อดังกล่าว Spec ดังกล่าว เราจึงจัดสินค้าให้ตามความต้องการของลูกค้า

     เมื่อลูกค้ากำหนด Spec มาตายตัว หากต้องการจะได้งานต้องทำให้ราคาต่ำที่สุด ซึ่งเราใช้วิธี การออกแบบระบบใยแก้วและนำเทคโนโลยีที่ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้น เพื่อประหยัดต้นทุนค่าแรงงาน เพื่อให้ต้นทุนโดยรวมถูกลง

     ยกตัวอย่างปกติสาย fiber optic ต้องใช้สองเส้น คือตัวรับกับตัวส่ง แต่หาเราเดินสายเป็นระยะหลายสิบกิโล การต้องเดินสายสองเส้นเป็นค่าแรงที่ต้องจ่ายและเวลาที่ต้องเสียไปค่อนข้างสูง เราจึง เลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้สาย Fiber optic เพียงเส้นเดียว แม้ว่าค่าอุปกรณ์จะสูงกว่า แต่ลดระยะเวลาในการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายแรงงาน และลดปริมาณสาย Fiber ที่ต้องใช้ ทำใหต้นทุนโดยรวมเราถูกกว่าครับ

     Solution ที่เราเสนอให้ลูกค้า เราไม่ได้ลด Spec แต่เรานำเทคโนโลยีที่มีใหม่ๆ มาให้ลูกค้าใช้เพื่อลดต้นทุน โดยที่ไม่ได้ลดเกรดของวัสดุแต่อย่างใด งานแบบนี้คืองานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับ

ดูรูปงานติดตั้งกันเลยครับ

 

14107

 

15136

 

 

 

DSC07331

IMG 20161118 134544

 

211116 1442