ติดกล้อง HD 2.4 MP คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มาติดกล้อง HDCVI ให้คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล


ตอนแรกเสนอ 2.0 MP  ปรากฏว่า วันที่ได้รับ PO ของหมด! และเรือก็ติดพายุ หากจะเอา Model ที่เสนอต้องรอของอีก 45 วัน...


เลยต้อง upgrade ให้ลูกค้าใช้กล้อง 2.4 MP แทน ...Cry ขาดทุนไป


งานนี้ไม่ยาก เลยไม่ได้อยู่ถ่ายรูปตอนส่งงานเสร็จแล้วครับ