Finger Scan Keycard Semeo Tropmed Network

มาติด ระบบควบคุมประตู ที่เราชอบเรียกว่า Keycard


วันนี้มาติดที่ อนุเสาวรีย์ชัย สมรภูมิ เป็นหน่วยงานราชการ


บางงานเราก็ไม่มีภาพที่ช่างทำนะครับ เพราะ ผมสั่งงานช่างไปแล้ว ไปแวะหาลูกค้าที่อื่น พอกลับมา ช่างทำเสร็จแล้วเลยไม่มีภาพตอนที่เค้าทำงานครับ


ดูงานติดตั้งเลย