Apina Shop ขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ใน มาบุญครอง

ลูกค้ามีร้านอยู่ประมาณ 10 ร้าน ต้องการดูพนักงานขายให้บริการที่ร้านค้าทั้ง 10 ที่ จากสำนักงานใหญ่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งๆขึ้น


งานนี้ทำกลางคืน และ เดินท่อร้อยสายตาม Spec ห้าง ทุกประการ... คืนเดียวเสร็จ


ตอนนี้ก็ทำไปเสร็จหมดทุกที่ละครับ

1.Apina มาบุญครอง

2.Yachon มาบุญครอง

3.Show room บางนา Stand Alone

4.ACentral World

5. Future Park รังสิต

6.Apina ปิ่นเกล้า

7.Apina รัชดา Stand Alone


 สำหรับงานมาบุญครอง ดูภาพเลยครับ
งานนี้รูปไม่ครบนะครับ เพราะว่าตากล้องกลับก่อน..ง่วงครับ ทำกลางคืน ให้หัวหน้าช่างดูแลงานตามปกติครับ