ที่เก็บพระราชอาสน์ พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง

     งานนี้เราภูมิใจมากที่ได้เข้าไปทำงานให้ที่นี่ ฝ่ายวรอาสน์ พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง


     ฝ่ายวรอาสน์มีหน้าที่ควบคุมดูแลความเรียบร้อยในการจัดการตกแต่งสถานที่ จัดการพระราชพิธีและพิธีทุกแห่ง, จัดทำปฏิทินหลวง คำนวณพระฤกษ์ และฤกษ์ ดูแลเทวสถานต่างๆ, ปฏิบัติในการบูชาพระฤกษ์ และฤกษ์ในงานพระราชพิธีและ งานเสด็จฯ ต่าง ๆ

     

     พระราชอาสน์หรือพระเก้าอี้ จะต้องถูกส่งไปโดยสำนักพระราชวังทั้งหมดในงานพิธีและพระราชพิธีต่างๆ โดยเจ้าพนักงานสองส่วนคือ สนม และวรอาสน์ โดยพระราชอาสน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าจะมีเอกลักษณ์และขนาดใหญ่กว่าของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งมักจะเป็นพระเก้าอี้บุทองขอบตรงไม่เล่นลวดลายที่ด้านบน เว้นแต่ของสมเด็จพระบรม พระวรชายา พระองค์ภา พระองค์สิริวัณฯ จะมีพระนามาภิไธย ย่อ มวก ที่ด้านบน


       การคลุมเก้าอี้ก่อนเสด็จถึงน่าจะมาจาก"สาเหตุเรื่องความปลอดภัย" และถ้าผู้แทนพระองค์เสด็จแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คลุมพระราชอาสน์ตลอดพระราชพิธีเช่นกัน ส่วนผู้แทนพระองค์จะประทับ หรือนั่งที่พระเก้าอี้หรือเก้าอี้ที่เตรียมไว้แทน 


พระราชอาสน์หรือพระเก้าอี้ จะต้องถูกส่งไปโดยสำนักพระราชวังทั้งหมด
ในงานพิธีและพระราชพิธีต่างๆ โดยเจ้าพนักงานสองส่วนคือ สนม และวรอาสน์
พระราชอาสน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าจะมีเอกลักษณ์และขนาดใหญ่กว่าของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งมักจะเป็นพระเก้าอี้บุทองขอบตรงไม่เล่นลวดลายที่ด้านบน เว้นแต่ของสมเด็จพระบรม พระวรชายา พระองค์ภา พระองค์สิริวัณฯ จะมีพระนามาภิไธย ย่อ มวก ที่ด้านบน
เฉพาะในงานพระราชพิธีและพิธีใหญ่
ผู้แทนพระองค์หรือพระบรมวงศ์ชั้นอนุวงศ์ ถ้าเสด็จแทนพระองค์หรือมีหมาย
จะใช้เก้าอี้ขอบดำบุกำมะหยี่สีแดงเป็นหลัก เจ้าพนักงานมักเรียกว่าเก้าอี้ดำ-แดง ซึ่งใช้ตั้งไว้สำหรับผู้ตามเสด็จในแบบแรกด้วย
การคลุมเก้าอี้ก่อนเสด็จถึงน่าจะมาจาก"สาเหตุเรื่องความปลอดภัย"
และถ้าผู้แทนพระองค์เสด็จแทน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก็คลุมพระราชอาสน์ตลอดพระราชพิธีเช่นกัน ส่วนผู้แทนพระองค์จะประทับ หือนั่งที่พระเก้าอี้หรือเก้าอี้ที่เตรียมไว้แทน จริงๆน่าจะพอหาอ่านระเบียบได้นะครับ อันนี้ผมรู้มาจากประสบการณ์และการสัมภาษณ์


     เนื่องจากเหตุผมด้านความปลอดภัย เราไม่สามารถแสดงตำแหน่งที่ติดกล้องได้ครับ มาดูงานกันเลย

     พระราชอาสน์นี้จะเห็นอยู่ในภาพนี้ สมัยก่อนวรอาสน์นี้จะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนๆ คือ รัชกาล6และ7 พระราชอาสน์นี้ เป็นพระราชอาสน์ในรัชกาลที่ 5 ทำพิเศษ และก็ไม่ได้นำมาใช้อีกเลย นอกจากงานสมโภชใหญ่ๆเท่านั้น พระราชอาสน์นี้ ประดิษฐานที่กองวรอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง


งานนี้ ปูนเก่าและหนามาก แต่ก็ทำวันเดียวเสร็จ