ฟาร์มทดลองเลี้ยงไก่ ซีพีเอฟ (CPF)

ฟาร์มทดลองเลี้ยงไก่ของ CP ติดต่อมา บอกว่าอยากติดกล้องวงจรปิดในกรงเลี้ยงไก่


ลูกค้าต้องการดูอาการของไก่โดยไม่ต้องเดินเข้าไปในฟาร์ม เพราะว่าระยะทางระหว่างฟาร์มกับออฟฟิสไกลมาก (700 เมตร) หากต้องเข้าไปบ่อยก็เปลืองค่าน้ำมัน,เสียเวลา และไม่ต้องการให้คนเข้าไปบ่อยๆเพื่อลดการติดเชื้อจากคนไปสู่ไก่ แต่ก็ยังจำเป็นต้องดูอาการของไก่ เพราะว่าไก่ก็เหมือนคน เวลามันร้อนมันก็อ้าปาก พฤติกรรมของมันจะทำให้เจ้าหน้าที่ตีความได้ เช่น ความร้อนที่เปลี่ยนแปลงทำให้ผลผลิตลดลง..


ลูกค้าต้องการใช้กล้องวงจรปิดระบบ IP Camera เพราะต้องการความคมชัดที่สูงมาก และเนื่องจากระยะทางไกล เกือบๆกิโลเมตร เลิกคิดเรื่องเดินด้วยสายสัญญาณธรรมดาไปได้เลย ต้อง Fiber Optic เท่านั้น


จริงๆงานนี้เราแจ้งลูกค้าไปแล้ว "หากพี่ต้องการถูกที่สุดผมไม่ได้ขายพี่แน่นอน เพราะผมเน้นฝีมือ งานเนียบ และใช้ยาวๆ"


สุดท้าย เราได้งานเฉยเลย....ช่างเป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์จริงๆEmbarassed


งานนี้ลูกค้าต้องการของ brand name ที่เชื่อถือได้ Panasonic..


ใช้เวลาติดตั้งประมาณ 2 อาทิตย์ ก็แล้วเสร็จ