คุณใหม่ ร้าน gift shop ซ.สามัคคี

ได้รับติดต่อจากคุณใหม่ เนื่องจากได้เยี่ยมชม websit ของเรา และได้ให้ความสนใจมาสอบถามเรื่องการใช้งาน และการออกแบบต่างๆ

ในตอนแรกลูกค้าอยากให้เราไปดูหน้างาน ซึ่งลูกค้าคาดว่าจะติดตั้ง 2 ตัว (จำนวนน้อยมาก)

โดยปกติเราจะไม่ดูหน้างานในลักษณะนี้ เพราะงานค่อนข้างง่าย เรามักจะไปดูหน้างานในงานที่ยากๆ เช่นงานโรงแรม โรงงาน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ต่างๆ

แต่เนื่องจากว่าตัวลูกค้า(คุณใหม่) เป็นคนที่ค่อนข้างจะน่ารัก และสุภาพมาก เราจึงไปดูหน้างานให้ ฟรีครับ แม้ว่าจะติดตั้งแค่สองตัวก็ตาม


ลักษณะหน้างาน ไม่ต้องติดมากกว่า สองตัวครับ มากกว่านี้ไม่จึงเป็น เราจึงไม่แนะนำให้ลูกค้าคิดตั้งมากกว่าความจำเป็นครับ


งานนี้ติดตั้ง 2 ชั่วโมง ทั้งหมด 2 จุด เริ่ม 8 โมงเช้า เสร็จ 10 โมงเช้า


มาดูงานติดตั้งกันเลย..