Housing ระบายความร้อน กันความร้อน กันระเบิด ระบายความร้อนด้วยอากาศ/น้ำ

สำหรับโรงงาน หรือหน้างาน ที่มีอุณหภูมสูง มาก ที่คนไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้บ่อย เหตุผมมาจากความร้อน 

 

เรามี Housing กันความร้อน (ต้องเอากล้องใส่ไว้ข้างใน Housing อีกที) ระบายความร้อนด้วยน้ำ หรืออากาศ ทำให้ตัวกล้องไม่ได้รับความร้อน ทำให้ยืดอายุการใช้งานของกล้องได้

2

 

3

4

 

ราคาตัวละ 35,000 บาท / ตัว ราคารวมขากล้อง Stainless ให้ด้วยครับ

 

วัสดุที่ใช้ทำเป็น แสตนเลส 304ราคานี้ไม่รวมปั๊มน้ำ สายยางต่างๆนะครับ เป็นราคาเฉพาะวัสดุ ตัว Housing และขา เท่านั้นไม่รวมกล้องครับ