กล้องเลนส์ Fisheye (ตาปลา)

กล้องตาปลา เป็นกล้องที่สามารถมองเห็นได้รอบตัว เป็นมุม 360องศา และสามารถคลี่ภาพให้แบบได้

 

 4KHDCVIFisheye

Untitled 1