การแจ้งเตือนผ่านทางมือถือ เมื่อมีการเคลื่อนไหวในกรอบผ่านมือถือ

การแจ้งเตือนเป็น วีดีโอ ณ ขณะที่บุกรุกผ่านทางมือถือ เมื่อมีการเคลื่อนไหวในกรอบผ่านมือถือ