ระบบกล้องวงจรปิดคืออะไร? อุปกรณ์มีอะไรบ้าง?..

 

ระบบโทรทัศน์วงจรปิดนั้น (CCTV System) เป็น การส่งสัญญาณภาพ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามจุดต่างๆ มายังส่วนรับภาพและบันทึกภาพ ซึ่งเรียกว่า DVR โดยทั่วไป DVR จะติดตั้งอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและต้องใช้งานสะดวก เช่นที่ห้องควบคุม ห้องนอน ตู้ไฟ เป็นต้น


ระบบกล้องวงจรปิดจะประกอบไปด้วย 5 ส่วนหลัก คือ

1.กล้อง

เพื่อแปลงสัญญานภาพที่ได้รับให้เป็นสัญญาน ทางไฟฟ้า เพื่อส่งสัญญาณต่อไปยังอุปกรณ์บันทึก (DVR)

 

2.เลนส์

ทำหน้าที่รวมแสง และปรับระยะภาพให้มีขนาดใหญ่-เล็ก ตามความเหมาะสม เลนส์บางรุ่นมีความสามารถในการหรี่รูรับแสงเพื่อเพิ่มความคมชัดของภาพได้ ซึ่งเลนส์ดังกล่าวจะต้องใช้คู่กับตัวกล้องที่สามารถสั่งค่ารูรับแสงได้เท่านั้น

3. DVR

ทำหน้าที่ในการบันทึกภาพที่ได้รับสัญญานจากกล้องลง Hard disk บางรุ่นอาจมีความสามารถที่จะควบคุมกล้องจากตัว DVR ได้เช่นสั่งให้หันซ้าย-ขวา, ก้ม-เงย, ซูม ได้

ทำหน้าที่แบ่งสัญญานในการแสดงผล เช่น แบ่งแสดงผล 4 จอ, แสดงผลแบบสุ่ม, แสดงผลแบบจับสัญญานเคลื่อนไหว, ควบคุม Speeddome ให้หันไปหันมา, เชื่อมต่อกับ internet ทำให้เราดูกล้องผ่าน internet ได้ ฯลฯ

4. จอภาพแสดงผล

แสดงภาพที่ได้รับสัญญาณจากเครื่อง DVR เข่น ทีวี, จอคอมพิวเตอร์

ภาพที่ได้เป็นแค่การแสดงผล ไม่เกี่ยวกับการบันทึก คือจะเปิดหรือปิดจอ มันบันทึก หากว่า DVR เปิดอยู่ แค่ไม่แสดงผลเท่านั้น


5. Accressoris

ขาตั้ง

เพื่อยึดกล้องเข้ากับ เพดาน, กำแพง, เสา ฯลฯ


Housing กันแดด, กันความชื้น, ระบายความร้อน

ปกป้องกล้องและแลนส์ จากความร้อน ความชื้น จากสถานที่กลางแจ้งหรือที่มีความชื้นสูง


สายสัญญาณ RG6, UTP

เพื่อส่งสัญญาณจากกล้องไปยัง DVR


Adaptor 12, 24 Volt

แปลงค่ากระแสไฟจากไฟบ้านให้อยุ่ในช่วงที่กล้องสามารถใช้ได้ โดยให้ดูความต้องการของกล้องเป็นหลักว่ากล้องต้องการกระแสไฟแบบใด บางตัวอาจรับกระแสไฟได้ท้ัง 2 แบบ

Keyboard Joystick

ใน กรณีที่เป็นกล้องซูม, หรือกล้องสั่งปรับก้มเงย หันซ้ายขวาได้จากระยะไกล หากว่าเรามีกล้องหลายตัวก็ไม่สะดวกที่ต้องคอยมากดสวิทซ์ที่ DVR

เค้าก็จะซื้อ Keyboard มาใช้กัน อารมณ์ก็ประมาณว่าเล่นเกมส์ขับเครื่องบิน บังคับได้ง่ายกว่า สะดวกกว่า แต่ว่าก็ต้องจ่าแพงกว่าด้วยเช่นกัน

 

ประโยชน์ การใช้งาน ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

- ในด้านการรักษาความปลอดภัย ของบุคคลและสถานที่

- ในการตรวจสอบการทำงาน ของเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหะกรรมขนาดใหญ่ ที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ หรือการทำงานของพนักงาน

- ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ เช่น ตรวจสอบจำนวนคนเพื่อการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ฯ

- ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการจราจร เช่น ตรวจสอบปริมาณรถยนต์ ฯ