ฟังชั่นลดการสั่นไหวของภาพ Image Stabilization


ในกรณีที่สถานที่ติดตั้งมีความสั่นไหว จะทำให้ภาพที่บันทึกได้ขาดความคมชัด


ยกตัวอย่าง การติดตั้งใต้สะพาน รถผ่านมาที สะพานก็สั่น... หรือแม้กระทั่งเราติดที่ผนังตึก แต่บริเวณนั้นมีรถใหญ่เข้าออกบ่อย ก็ทำให้เกิดการสั่นได้

การติดบนเสาสูงก็เช่นกัน หากเสามีความสูงมาก ก็จะทำให้เกิดความสั่นไหว เนืองมาจาก แรงสั่นสะเทือนก็ดี เนื่องมาจากแรงลมก็ดี


ปัญหานี้แก้ไขได้ กล้องที่มี ฟังชั่น Image Stabilization จะทำให้ถาพคมชัด ดังภาพด้านล่างซ้ายมือ เป็นต้น