การปิดปังส่วนที่ไม่ต้องการให้บันทึก : Privacy Mask

บางสถานะการณ์เรามีความจำเป็นต้องบันทึกภาพเพื่อความปลอดภัย แต่ก็มีความเสียงจากการบันทึกเช่นกัน

เช่น การบันทึกภายในห้องนิรภัย แต่เราไม่ต้องการให้กล้องบันทึกรหัสในการเข้าประตู หรือการบันทึกภาพในห้องนอก เนื่องจากว่ามีทรัพย์สินอยุ่ แต่ไม่ต้องการให้บันทึกในส่วนที่ใช้ในการแต่งตัว


ภาพ ด้านล่าง เราไม่ต้องการให้บันทึกภาพบริเวณหน้าต่าง ด้วยเหตุผลความเป็นส่วนตัว โดยเราสามารถที่จะปิดบังโดยสามารถขยับมุม ได้อย่างอิสระ


ในกล้องวงจรปิดราคาถูกในบางรุ่นจะสามารถปิดบังส่วนที่ไม่ต้องการให้บันทึกได้เช่นกัน แต่ไม่สามารถบังคับมุมอิสระได้ (ภาพด้านซ้าย) จึงปิดบังส่วนอื่นๆไปด้วย


ในกล้องที่มีระดับราคาขึ้นมาระดับนึงก็จะสามารถบังคับมุมได้อิสระทำให้ สามารถปิดบังเฉพาะส่วนที่ไม่ต้องการได้เป็นอย่างดี