HLC (Highlight Compensation Capability) ระบบปิดบังแสงสว่างจ้า

ลูกค้าที่ซื้อกล้องวงจรปืดไปเวลาใช้กับรถ กับถนน จะพบปัญหาสุดฮิตเลยครับ....มองไม่เห็นป้ายทะเบียน


เนื่องจากแสงที่สว่างจ้าฟุ้งกระจาย ทำให้ไม่สามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ วิธีการแก้ปัญหาทำได้สองวิธีดังนี้


1. แก้ปัญหาด้วยการจัดสภาพแวดล้อม และมุมกล้อง เช่นการเพิ่มสปอร์ตไลท์ การเลือกวางมุมกล้องที่แสงไม่ส่องเข้าหากล้องถ่ายภาพแบบตรงๆ การบังคับเส้นทางเดินของรถ ฯลฯ

แต่วิธีข้างต้นไม่สามารถทำได้ในบางสถานที่ครับ ด้วยหลากหลายปัจจัยของผู้ประกอบการเอง จึงต้องใช้อุปกรณ์พิเศษร่วมด้วย


2.กล้อง HLC กล้องที่ปิดบังแสงที่สว่าจ้าเพื่อรักษารายละเอียดของส่วนที่เหลือ

แบบนี้ง่ายและเร็วครับ ไม่ต้องเลือกมุมกล้องไม่ต้องจัด จากภาพด้านบน กล้องจะปิดบังส่วนที่สว่างทำให้เรายังคงมองเห็นรายละเอียดที่สำคัญ นั่นคือป้ายทะเบียน
แต่ส่วนใหญ่เวลาที่ผมออกแบบให้ลูกค้าผมจะ จัดสภาพแวดล้อมร่วมด้วยทำให้ได้ภาพที่มีคุณภาพ "ดีที่สุด" เพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ครับ