Volt Watt Amp มันคืออะไร

แรงดันไฟฟ้า(จริงๆผมไม่ชอบคำนี้เท่าไหร่ ความหมายมันแปลกๆ) เอาเป็น...
ศักย์ไฟฟ้า (V): พลังงานที่ประจุไฟฟ้าพาไปต่อขนาดของประจุนั้นๆ
กระแสไฟฟ้า (A): ปริมาณประจุที่ไหลไปในช่วงเวลาหนึ่งๆ
กำลังไฟฟ้า (Watt) = กระแสไฟฟ้า x ความต่างศักย์ไฟฟ้า (x power factor ในกรณีเป็นไฟสลับ) :อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า
และ กำลังไฟฟ้า x เวลา = พลัังงานไฟฟ้า
ไม่ได้เรียนทางไฟฟ้ามา
ตอบตามความเข้าใจ
ลองเอากระแสไฟฟ้า ไปเทียบกับน้ำประปาที่เปิดตามบ้าน
Volt คือแรงดันไฟฟ้า =เหมือนเราเปิดก๊อกหรือเครื่องปั๊มน้ำ เปิดก๊อกจนสุดหรือเปิดเครื่องปั๊ม น้ำก็พุ่งไปไกล
Amp คือกระแส = ขนาดของท่อน้ำ หรือสายยาง ท่อใหญ่ส่งน้ำได้มากกว่า น้ำไหลได้สะดวกกว่า
Watt คือหน่วยวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า = เปิดน้ำแล้วเอากกะละมังมารองน้ำไว้ น้ำในกะละมังคือWatt
ความสัมพันธ์ของทั้งสามคือ เอาVolt x Amp = Watt
ยกตัวอย่าง เปิดน้ำจากท่อขนาด 1 นิ้ว และ 5นิ้ว  (Ampต่างกัน) น้ำพุ่งออกจากปลายท่อไปไกล1เมตร เท่ากัน (Volt เท่ากัน)
เอากะละมังไปรองน้ำเอาไว้ เปิดน้ำทิ้งไว้ 10วินาที แล้วปิด น้ำในกะละมังที่ได้จากท่อ 5 นิ้ว จะมีเยอะกว่า ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็คือกินไฟเยอะกว่า
แต้ถ้าเราทำให้น้ำจากท่อขนาด1 นิ้ว พุ่งออกมาได้ไกลกว่า ท่อ5นิ้ว น้ำในกะละมังอาจจะเท่ากันหรือมากกว่าก็ได้
สรุปคือ อยากรู้ว่าอุปกรณ์ไหนกินไฟมาก ให้ดูที่Watt ไปเลย แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างมันก็ไม่ได้ใช้พลังงานในอัตราเท่ากันตลอด
อย่างเช่นเตารีด วัตต์สูง  แต่พอมันร้อนก็ตัด พัดลม เปิดเบอร์ 1 2 3 ก็กินไฟต่างกัน
ลองเอาภาพนี้ไปดูครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้น

Volt , Watt, Amp. มีความสัมพันธ์กันอย่าไร


ลองเอากระแสไฟฟ้า ไปเทียบกับน้ำประปาที่เปิดตามบ้าน

  • Volt คือแรงดันไฟฟ้า =เหมือนเราเปิดก๊อกหรือเครื่องปั๊มน้ำ เปิดก๊อกจนสุดหรือเปิดเครื่องปั๊ม น้ำก็พุ่งไปไกล
  • Amp คือกระแส = ขนาดของท่อน้ำ หรือสายยาง ท่อใหญ่ส่งน้ำได้มากกว่า น้ำไหลได้สะดวกกว่า
  • Watt คือหน่วยวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า = เปิดน้ำแล้วเอากกะละมังมารองน้ำไว้ น้ำในกะละมังคือWatt

ความสัมพันธ์ของทั้งสามคือ เอาVolt x Amp = Watt

     ยกตัวอย่าง เปิดน้ำจากท่อขนาด 1 นิ้ว และ 5นิ้ว  (Ampต่างกัน) น้ำพุ่งออกจากปลายท่อไปไกล1เมตร เท่ากัน (Volt เท่ากัน)
เอากะละมังไปรองน้ำเอาไว้ เปิดน้ำทิ้งไว้ 10วินาที แล้วปิด น้ำในกะละมังที่ได้จากท่อ 5 นิ้ว จะมีเยอะกว่า ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็คือกินไฟเยอะกว่า

     แต้ถ้าเราทำให้น้ำจากท่อขนาด1 นิ้ว พุ่งออกมาได้ไกลกว่า ท่อ5นิ้ว น้ำในกะละมังอาจจะเท่ากันหรือมากกว่าก็ได้

     สรุปคือ อยากรู้ว่าอุปกรณ์ไหนกินไฟมาก ให้ดูที่Watt ไปเลย แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างมันก็ไม่ได้ใช้พลังงานในอัตราเท่ากันตลอดอย่างเช่นเตารีด วัตต์สูง  แต่พอมันร้อนก็ตัด พัดลม เปิดเบอร์ 1 2 3 ก็กินไฟต่างกัน

     ลองเอาภาพนี้ไปดูครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้น     เวลาที่เราต่ออุปกรณ์ ระหว่างกล้อง กับ ภาคจ่ายไฟ เช่น Adpator นั้น จะต้องดูนะครับ ว่ากล้องรับ กี่ Volt ซึ่ง Volt จะต้องเท่ากันกับ Adaptor จะมากกว่าหรือนhอยกว่าไม่ได้ แต่ Amp ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน แค่ให้เพียงพอต่อขนาดของ Amp ที่กล้องต้องการใช้เป็นพอครับ