การลงโปรแกรม Ammyy เพื่อให้เรา remote desktop ไปช่วยตั้งค่า

1. เปิด Internet Explore ขึ้นมา (ต้อง Internet Explorer เท่านั้น)

 

 

2. เข้า www.ammyy.com หน้าตาจะเป็นแบบนี้  กดตรงสีเขียว เพื่อเริ่ม Download


3. กด Run 


4. ลงโปรแกรมให้แล้วเสร็จ จะได้ your ID ให้เรา เราจะ remote ไปบังคับหน้าจอของลูกค้าให้ครับ


 (หาก Download ไม่ได้ให้ Download จาก Server เราก็ได้ครับ www.linkmastercorp.com/docs/AA_v3.zip)